114,00 zł miesięcznie wymiar lekcji 30 minut
170,00 zł miesięcznie wymiar lekcji 45 minut

226,00 zł miesięcznie

wymiar lekcji 60 minut
Opłata wpisowa 40,00 zł

 

Regulamin

  1. W ramach opłaty zapewniamy  lekcje indywidualne z instruktorem, w czasie jednego miesiąca, w okresie od września do czerwca włącznie.
  2. W czasie wakacji lekcje nie odbywają się, a opłaty nie są pobierane.
  3. Jeżeli instruktor nie może odbyć lekcji wg planu (np. święta, ferie, nieobecność instruktora), powinien wyznaczyć zaległą lekcję w dowolnym dogodnym terminie
  4. Jeżeli lekcje nie mogą odbyć się w wyznaczonym terminie, wtedy zmniejsza się odpowiednio opłata miesięczna (nie dotyczy nieobecności ucznia na lekcji).
  5. Egzamin I koncert traktowany jest jako lekcja.
  6. Opłata powinna być uregulowana do 10-go dnia każdego miesiąca z góry. Opóźnienie w płatności powyżej 21 dni spowoduje zawieszenie zajęć do czasu uregulowania należności, a lekcje, które nie odbyły się z tego powodu, nie będą odliczane od czesnego.
  7. Nieobecność ucznia na lekcji nie jest powodem do odbycia jej w innym terminie, ani nie wpływa na zmniejszenie opłaty za naukę.
  8. W wyjątkowych przypadkach (pobyt w szpitalu, sanatorium, dłuższy wyjazd) opłaty mogą być pomniejszone lub zawieszone po wcześniejszym złożeniu podania do dyrektora SOM „Allegro” na adres: kontakt@somallegro.pl
  9. Rozwiązanie umowy o naukę może nastąpić po 1-miesiecznym okresie wypowiedzenia wyłącznie w formie pisemnej wysłanej na adres e-mail: kontakt@somallegro.pl

Trwają zapisy

Trwaja zapisy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na sekcje: 

- fortepianu
- keyboardu
- gitary klasycznej
- gitary akustycznej
- gitary basowej 
- śpiewu estradowego 
- emisji głosu 

 

INFORMACJE

telefon: 660-795- 236 
e-mail: kontakt@somallegro.pl

Logowanie