O nas

Początek działalności Społecznego Ogniska Muzycznego „Allegro” sięga 1997 roku. Naszym patronem jest Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne ( DTM) , dzięki któremu posiadamy uprawnienia do wystawiania świadectw i dyplomów.

Więcej informacji o historii i działalności DTM znajduje się na stronie www.dtm.org.pl


Cele i zadania
Celem nadrzędnym Ogniska jest wychowanie słuchaczy na estetycznie wrażliwych odbiorców sztuki oraz
propagowanie edukacji muzycznej i roli jaką odgrywa czynne uczestnictwo w kulturze w procesie integracji społecznej.


Cele:

  • przygotowanie szczególnie uzdolnionych uczniów do dalszego kontynuowania kształcenia muzycznego
  • propagowanie umiejętności gry na instrumentach

Zadaniem Ogniska jest:

  • nauczanie gry na instrumentach
  • przekazywanie podstawowej wiedzy o historii i zasadach muzyki
  • przygotowywanie koncertów i innych form umożliwiających kontakt ze społecznością lokalną
  • upowszechnianie kultury artystycznej przez organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych -umożliwianie różnych form uczestnictwa słuchaczom w imprezach artystycznych, koncertach i konkursach m.in. udział w PREZENTACJACH UCZNIÓW SOM I SOA DOLNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

W naszym Ognisku realizowane są wyłącznie programy autorskie dostosowywane indywidualnie do każdego ucznia w zależności od jego zdolności i oczekiwań. Każdy może spróbować swoich sił w nauce gry. Wystarczą własny instrument i systematyczne ćwiczenia.
Zapraszamy na śledzenie naszego Fanpege”a na stronie https://www.facebook.com/klawiatura/?locale=pl_PL