Sekcje :

 • fortepian
 • keyboard
 • gitara klasyczna, akustyczna
 • gitara elektryczna
 • ukulele 
 • skrzypce
 • zespoły instrumentalne – w zależności od zgłoszeń uczestników
 • śpiew jazzowy i rozrywkowy

 

W Społecznym Ognisku Muzycznym „Allegro” zajęcia prowadzone są indywidualnie, w godzinach popołudniowych, dostosowanych do planu lekcji ucznia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w działach:

 • Przedszkolnym – uczniowie w wieku 5-6 lat
 • Dziecięcym – uczniowie w wieku 7-11 lat - nauka trwa 6 lat
 • Młodzieżowym – uczniowie w wieku 12-18 lat – nauka trwa 4 lata
 • Dział absolwencki – dla uczniów, którzy otrzymali dyplom ukonczenia Społecznego Ogniska Muzycznego „Allegro”
 • Dział dla dorosłych – dowolny okres nauki - bez świadectw
 • Dział rozrywkowy – dowolny okres nauki – bez świadectw

Lekcja trwają w wybranych wymiarach czasowych: 30 minut, 45 minut lub 60 minut.

Aby otrzymać świadectwo, uczniowie powinni zrealizować zadany program i pozytywnie zaliczyć egzamin semestralny i roczny przed komisją egzaminacyjną.

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

do wyboru:

 1. Podobnie jak w szkole muzycznej, uczeń realizuje zadany program klasyczny ew. poszerzony o utwór rozrywkowy. Następnie przystępuje do egzaminów semestralnych i otrzymuje ŚWIADECTWA. Po zakończeniu 6-cio letniego cyklu nauki w dziale dziecięcym lub 4 - letniego w dziale młodzieżowym, uczeń otrzymuje DYPLOM UKOŃCZENIA Społecznego Ogniska Muzycznego z pieczątka Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. Jest to najczęściej wybierana forma nauczania, bo daje możliwość ewentualnego kontynuowania nauki w szkole muzycznej.
 2. Uczeń nie przystępuje do egzaminów semestralnych i nie otrzymuje świadectw. Program nauczania jest dowolny i przeważnie rozrywkowy. 
 3. Na życzenie uczeń otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu do Społecznego Ogniska Muzycznego "Allegro".
 4. W klasie gitary elektrycznej można uczyć się z tabulatur, bez obowiązku czytania nut. Program nauczania jest dowolny o charakterze rozrywkowym.
 5. Możemy przygotować ucznia do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej.
 6. Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę w dziale absolwenckim.
 7. Istnieje możliwość zapisania się na drugi instrument w połowie lub całym wymiarze lekcji.

Uwaga! W trakcie nauki ścieżkę kształcenia można dowolnie zmienić lub poszerzyć, dopasowując odpowiednio do swoich zainteresowań i umiejętności. 

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do kontaktu

 

Trwają zapisy

Trwaja zapisy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na sekcje: 

- fortepianu
- keyboardu
- gitary klasycznej
- gitary akustycznej
- ukulele 

 

INFORMACJE

telefon: 660-795- 236 
e-mail: kontakt@somallegro.pl

Logowanie